Tel: +32(0)471/69.43.84 Email: info@belconnect.be

Werkwijze

Meer weten over BELConnect?

Onze werkwijze

BELConnect streeft ernaar om samenwerkingen op te zetten tussen Belgische bedrijven en onderaannemers die beschikken over gekwalificeerde arbeiders. Hierbij ligt de nadruk eerder op kwaliteit en betrouwbaarheid dan op de prijs. De strenge selectie van de onderaannemers, in samenwerking met onze vaste Poolse partners, en een permanent geüpdate database staan garant voor een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

BELConnect begeleidt Belgische bedrijven naar de zoektocht van een geschikte Poolse onderaannemer voor een specifieke job. Daarnaast ondersteunen we u ook bij het vervullen van de administratieve formaliteiten die met het inschakelen van Poolse werkkrachten gepaard gaan. BELConnect werkt geheel conform de Belgische en Europese wetgeving en komt onder meer tussen bij de aflevering van het formulier A1, de LIMOSA-aangifte bij detachering van werknemers door buitenlandse ondernemingen, de inschrijving in de gemeente, …

BELConnect heeft contacten bij onderaannemers die zowel werken in regie uitvoeren als volledige aannemingen voor hun rekening nemen, we kiezen er echter wel voor om Poolse arbeiders enkel in onderaanneming in te zetten.  Dit blijkt immers de beste manier zijn om de onderaannemers te motiveren. Een tevreden Belgische klant levert ze goede publiciteit, waaruit nieuwe opdrachten kunnen volgen. De Poolse bedrijven uit onze database hebben er dus alle belang bij correct, gestructureerd en net te werken.

Wat BELConnect niet doet, is optreden als contractpartij. Contractuele afspraken worden immers steeds rechtstreeks tussen de vragende partij en de geselecteerde onderaannemer gemaakt. BELConnect kan bijgevolg evenmin aansprakelijk gesteld worden voor problemen bij de uitvoering van het onderaannemingscontract.